การกำหนดราคาที่คล่องตัวสำหรับกิจกรรมของคุณ ไม่มีค่าธรรมเนียมแอบแฝง

360 video booth for
slow motion videos

THB 18,900 for 2 hours

THB 22,900 for 4 hours

THB 30,900 for 8 hours

นำประสบการณ์บูธวิดีโอ 360 องศา ระดับโรงภาพยนตร์มาสู่งานของคุณ

ประกอบด้วย:

 • Unlimited videos with slow motion and soundtrack
 • Standard props
 • Assistants
 • Instant download of videos
 • Live gallery
 • Custom border

360 video booth for slow motion videos

Starts at $799 for 2 hours

Bring the cinematic 360 video booth experience to your event.

Includes:

 • Unlimited videos with slow motion and soundtrack
 • Standard props
 • Assistants
 • Instant download of videos
 • Live gallery
 • Custom border