The Art of Event Planning

Ideas, tips and insider knowledge for event planners.

15 ประเภท Photo booth บูธภาพถ่าย ที่รับประกันว่างานของคุณจะประสบความสำเร็จ

ในช่วงไม่กี่ปีมานี้ Photo booth ตู้ถ่ายรูป ได้กลายเป็นกิจกรรมหลักสำหรับงานอีเวนท์ต่างๆ ผู้คนมากมายชื่นชอบ Event organizer จึงนำกลับมาเรื่อยๆ ด้วยความนิยม

Read More »